05377879525

Müşteri Destek

aymmakine@gmail.com

E-Mail Adresi

08:00 - 20:00

Çalışma Saatleri


KIRIM HİZMETLERİ

Aym Makine Kırım Hizmetleri

 

Mesleki tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren bina yıkım ve kırım süreci, teknik ve bilimsel yöntemler uygulanarak yapılması gereken profesyonel çalışmadır. Yıkım ve kırım alanlarını, tüm binalar dâhil içyapı işlemleri de yer alır. Yıkım ve kırım işleri komple binayı ilgilendirir. Bina, konut ve dairelerde mutfak, banyo, şap, fayans, sıva, beton, duvar ve mozaik gibi her çeşit ve her yerde bulunan malzemelerin sökülmesi, kırılması, yıkılması, kaldırılması tadilat ve yenileme işlemi öncesinde alanın temizlenmesidir. Fabrika, ofis, hastane, şantiye, üretim alanları, konutlar, siteler, konaklar her çeşit yapıda uygulanır.

Eski sistemlerin kaldırılarak yeni, temiz, modern sistemlerin kurulması için yapılır. Kırım yıkım işleri yapılırken çıkan atık ve molozların tasnifi, kaldırılması, taşınması, nakledilmesi ve boşaltılması da süreç içinde yer alır. Dekorasyon ve tadilat işlemlerinde, restorasyon ve yenileme çalışmalarında, eski yapıların yıkılarak yeni tesislerin oluşturulmasında, kırım ve yıkımlar mutlaka yapılır. Ev ve iş yeri dekorasyonlarında duvar yıkımları, zemin sökülmesi, mutfak ve banyo kırımları yapılarak yapıda bulunan eski sistemler kaldırılır. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları en sık yapılan çalışmalar içinde yer alır. Yeni, modern ve güçlü yapıların yapılabilmesi için eski binaların tamamen kaldırılması gerekir.

Yıkım ve kırım işleri İstanbul ve ilçelerinde deprem sonrasında hızla artmaktadır. Şehir merkezinde yer alan eski, zayıf ve sağlam olmayan tüm binalar için yıkım kararları çıkmaktadır. Modern kentleşme için gerekli olan çalışmalar son dönemde hız kazanmıştır.

 

Bina Yıkım ve Kırım İşleri Yapan Firmalar

 

Kırım ve yıkım uygulamaları yetkili firmalar tarafından yapılır. Resmi kurumlarca onaylanmış yetkiler, mesleki tecrübe, yeterlilik, teknik ekipman ve araçlar, eğitimli ve sertifikalı teknik personel, lisans eğitimi almış mühendislik ekibi olan firmalara verilir. Alanlarında uzman olan firmalar tarafından işlemler profesyonelce gerçekleştirilir. Tam teçhizatlı firmalar tarafından organize edilerek tamamlanır. Yıkım aşamasından moloz boşaltım aşamasına kadar işler sistemli ve programlı olarak yapılır. Fabrika, bina ve atıl vaziyette bulunan yapıların yıkım süreci, kapsamlı güvenlik önlemlerini ve teknik bilgiyi gerektirir. Gerekli matematiksel hesaplamaların ve statik formüllerin hesap edilmesi, binanın yıkım sonrası çökeceği alanın kesinleştirilmesine dayanır.

Bina yıkımı Beşiktaş gibi dar ve eski yerleşim yerlerinde ciddi ve profesyonelce yönetilmesi gereken bir süreci kapsar. Çevre faktörü gözetilerek işlerin planlanması, etraftaki yapıların zarar görmeyecek şekilde yıkımı, moloz kaldırma ve toz oluşturmadan temizliğin yapılması gerekir. Çevre, doğa ve bütün canlıların güvenliği düşünülerek ekstra güvenlik önlemlerinin artırılarak çalışılır. Tüm aşamalar İş güvenlik uzmanları talimatlarınca ve gözetiminde yapılır. Dar yerleşim alanları ve sokaklarda araç manevra kabiliyeti de zayıf ve yetersiz olur. Daha çok insan gücüne ihtiyaç artar. Yaşam alanları içinde yapılan yıkım çalışmaları daha çok dikkat, özen ve titizlik gerektirir.

Aym Makine tecrübeli ve eğitimli ekipleri, eksiksiz teçhizat ve iş makineleriyle yetkili olarak kırım hizmeti veriyor. 27 yıllık sektörel tecrübesiyle profesyonel iş anlayışıyla, öncelikle canlı güvenliği prensibiyle çalışıyor. Yıkım çalışmalarında üst düzey tedbirler alınarak tüm süreç gerçekleştirilir. Son derece titiz ve özenli çalışan personeli çevreye, canlılara zarar vermeden, her hangi bir hasara neden olmadan işlemi tamamlar. İnşaat faaliyetleri içinde en zorlu süreci oluşturan yıkım süreci, konunun uzmanı ekipler, teknik ve bilimsel yöntemlerle kusursuz olarak gerçekleşir. Kırım işleri deneyim ve tecrübeler doğrultusunda geliştirilen en ideal çözümlerle oluşturulur. Yıkım çalışmalarında özel donanımlı araçlar ekskavatörler, JBC ve bobcatler, otomasyon ve takip sistemli araçlar kullanılarak süreç daha kolay ve hızlı olarak tamamlanır.

 

Yıkım ve Kırım Nasıl Yapılır

 

 

Resmi olarak yıkım kararı alınan binaların boşaltım süresi olan 60 günlük bekleme sonrası bina içi tahliyesinin yapıldığı kesinleşince yıkım izinleri ve yıkım ruhsatı çıkarılır. Yıkım proje mühendisleri ve yıkım uzmanları tarafından planlanarak iş planı oluşturulur. Yapılacak iş planı tüm ekiplere iletilir. İş planı çerçevesinde çevre güvenlik ve iş güvenliği tedbirleri oluşturulur. İş güvenlik uzmanları tarafından ve gözetiminde güvenlik çalışmaları sürdürülür. Bina yıkımı İstanbul ve ilçelerinde kent merkezlerinde yapıldığı için yüksek güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilir. Yıkım sırasında toz kaldırılmaması teknik bilgi ve tecrübelerle sağlanır.

Çıkan molozların ve atıkların yığıntı oluşturmadan, geçişleri kapatmadan kaldırılması, tahliyesi ve taşınması gerekir. Resmi kurumlara yıkım tarihi zamanı ve süresi bildirilir. Gerekirse trafik kontrolü ve düzenlenmesi için yardım istenir. Yaşam faaliyetlerini aksatmaması ve risk oluşturmaması açısından merkezi yerlerdeki yıkım çalışmalarının süratli, dikkatli ve kısa sürede yapılması gerekir. İşlem uzadıkça güvenlik riskleri oluşacağından işlemin hızla tamamlanması büyük önem taşır. Çevreye, doğaya ve yaşama duyarlı çalışmaların yapılması gerekir. İşlem süresince kimsenin maddi ve manevi zarar görmemesine çalışılır.

Tüm işlemlerin koordineli olarak gerçekleşmesi doğru planlamayla sağlanır. Yıkım kırım işleri Beşiktaş ve Eminönü gibi dar sokaklara sahip yerleşim yerlerinde, bina dışına iskele ve branda kurularak gerçekleştirilir. Yıkım sırasında oluşacak moloz ve atıkların çevreye sıçramaması ve zarar vermemesi için tedbirler üst düzey olarak sağlanır. Yıkım çalışmalarının ve moloz kaldırma işlemlerinin sistemli bir şekilde hızla tamamlanması sağlanarak çevreye verilecek zarar önlenir. Kırım çalışmalarında tüm bina risk oluşturursa kat kat kırım ve yıkımlar yapılır. Lokal çalışma büyük parçaların çevreye zarar vermesini engeller.

 

Yıkım ve Kırım Çeşitleri

 

Kırım işleri ve çeşitleri farklı alanlara ve yapılara göre değişmektedir. Tüm işlemlerin teknik yöntemi farklılıklar içerir. Aym Makine yıkım ve kırım kapsamında yer alan tüm işlerin profesyonel olarak gerçekleşmesini sağlar.

 • Tüm bina yıkımları
 • Beton kırma ve yıkma
 • Duvar kırımları
 • İstinat duvarı kırımı
 • Bina içi kırımlar
 • Banyo ve tuvalet kırma
 • Fabrika ve büyük işyeri yıkımları
 • Şap ve zemin kırma
 • Seramik, mermer ve fayans kırma
 • Restorasyon kapsamında yıkım ve kırımlar
 • Metruk bina yıkımları

 

Yıkım ve Kırım Yöntemleri

 

Yapılarda yıkım ve kırım yöntemleri belirlenmeden önce uygulama yapılacak yapıların incelenmesi, verilerin oluşturulması, etüt ve analizlerin doğru yapılması, fizibilite çalışmalarının tamamlanması gerekir. Bu çalışmalar kapsamında uygun bina yıkım makineleri ve araçları, teçhizat ve ekipmanlar, projede çalışacak teknik personel istihdamının da sağlanması gerekir. Yapıları oluşturan malzemelerin analizlerinin yapılarak yıkım formüllerinin oluşturulması sağlanır. Yapının durumu, kat ve daire sayıları, bulunduğu konum gibi çevresel ve tüm faktörler dikkate alınarak en uygun yöntemin belirlenerek planlaması yapılır. Teknolojik ve bilimsel yöntemlerle sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve minimum risk payıyla zarar vermeyecek şekilde olması sağlanır.

Yıkım kırım işleri Eyüpsultan gibi meyilli yerleşim alanlarında ekstra önlemler gerektirir. Sürecin hasara neden olmayacak şekilde planlanması ve sağlıklı olarak tamamlanması sağlanır. Şehir merkezi ve yerleşim alanlarında yapılacak yıkım çalışmalarında lazer kesimler, su jetleri işlemleri ve yöntemleri daha çok kullanılır. İnsan ve canlılara zarar vermeden tehlike oluşturmadan işlemin tamamlanmasına dikkat edilir. Çok katlı binalarda kat kat yıkım çalışmaları planlanarak organize edilir. Merkezi yerlerde patlatma gibi işlemler tehlike oluşturacağı için kullanılmaz. En az tehlike ve risk oluşturabilecek yöntemler seçilir. Zarar ve hasara neden olmadan çalışılmaya özen gösterilir.

Fabrika yıkımı gibi büyük yapı ve oluşumların metrajı fazla ve alanı geniş olduğu için komple yıkım çalışmaları daha başarılı sonuçlar verir. Yapının yıkım çalışmasında patlatma yöntemi kullanılır. Patlatma ile yıkım yöntemi belirlendikten sonra ciddi anlamda mühendislik hesaplamaları, statik formüller uygulanır. Tecrübeli ve deneyimli mühendisler en uygun formülazisyonu uygulayarak hesaplamaları yaparlar. Binanın komple olduğu noktaya çökmesi sağlanır. Bu yöntem için bina temellerine ve etkili taşıyıcı notalara patlayıcı yerleştirilir. İnşaat yıkımı da aynı süreç kapsamında yapılır. Yıkım planı oluştururken önceliklerin belirlenmesi, kolon ve kiriş kesimlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hesaplarla netleştirilir. 

Bu işlemlerin yapılmadan önce resmi izinlerin alınması gerekir. İzinler alınırken tüm yöntemler, planlar ve projeler resmi kurumlara sunularak onay alınır. Risk gördükleri işlemlerin onayını yapmayarak yöntemin değiştirilmesi istenebilir. Aym Makine profesyonel mühendislik ekibiyle ve tüm teknolojik ekipmanlarıyla yıkım işlerinde tam yetkili olarak hizmet sağlıyor. Bina yıkımı Eyüpsultan, Kadıköy, Şişli gibi işlek, yoğun ve dar mekânlarda profesyonel olarak hizmet veriyor. Yıkım yöntemleri arasında yer alan ayırma ve kesme işlemleri de sıklıkla kullanılan ve gerekli olan alanlarda tercih edilen yıkım türlerini oluşturur.

 

Yıkım ve Kırım İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Yetkili firmalar yıkım alanlarında deneyimli ve profesyonel olduğu için işlemler ve süreç daha sorunsuz tamamlanır. Sürekli denenen hesaplama ve yöntemler, hata ve risk oluşturmaz. Yetkili ve kurumsal firmalar, çevreye, doğaya, yakındaki bina ve araçlara en önemlisi tüm yaşayan canlılara hassas, tedbirli, duyarlı ve öncelikli davranır. Yıkım kırım işleri Gaziosmanpaşa gibi insan ve araç kalabalığı olan yerlerde daha çok dikkat, tedbir, önlem ve özen gerektirir. Yıkım makineleri ve araçları yoğun ve dar alanlara daha zor manevra yapabilir ve çalışma zorlukları oluşur. Tecrübeli firmalar deneyimleri doğrultusunda tüm sorunlara uygun çözümleri kolaylıkla sağlar.

Yıkım kırım işleri Sultangazi ve Beylikdüzü gibi sonradan oluşturulan bölgelerde daha sistematik yapılabilir. Geniş cadde ve bulvarlar bulunan bölgede çevre güvenlik önlemleri, diğer bölgelere nispeten daha kolay sağlanır. Aym Makine hafriyat, yıkım ve kırım çalışmaları, zemin dolgu ve tesviye işlemleri gibi inşaata dair tüm altyapı çalışmalarında profesyonel ve kurumsal olarak hizmet veriyor. Kazı, moloz kaldırma, yükleme, sevk ve boşaltma alanlarında yetkili, izinli ve belgeli olarak çalışıyor. İş makineleri ve teknolojik donanımlı araçları otomasyon ve takip sistemiyle hizmet sağlıyor. Aym Makine Yüklenici firmalara bina yıkım makineleri kiralama hizmeti sağlıyor. Tüm kiralama süreçlerini faturalı ve kurumsal olarak gerçekleştiriyor. Damperli taşıyıcı kamyonları yazılarıyla, hologramlarıyla işlemleri gerçekleştiriyor. Tüm araç filoları ve iş makineleri bakımları yapılarak hizmete hazırlanıyor.

Yıkım çalışma izinleri alınırken çıkacak moloz miktarının hesaplanarak bildirilmesi taşıyıcı araç bilgileri ve araç onay süreçlerinin tamamlanması, araçların boşaltım işlerini yapacakları noktanın belirlenmesi ve uygun görülmesi, izlenecek rotanın oluşturulması ve sunulması gibi birçok detay izin süreçlerini kapsar. Deneyimli firmalar için bu süreçler eksiksiz ve hızla tamamlanarak izin bürokrasisi tamamlanır. Bina yıkımı Gaziosmanpaşa ve çevresindeki yerleşim yerlerinde trafik yoğunluğu dikkate alınarak yapılması gerekir.

Kiralama süreçlerinde faturalandırılan araçlar yüklenici, firma açısında fazla maliyet oluşturmuyor. Faturalar gider olarak işlendiği için vergilerden düşülerek maliyet dengesi sağlanıyor. Kiralama sürecinde araç bakımları, tamir ve onarımları, parça değişimleri dâhil olmak üzere Aym Makine tarafından karşılanıyor. İş makinesi operatör maaşları, vergi ve sigortaları da Aym Makine bünyesinde sağlanıyor. Yüklenici firma sadece fatura bedelinden sorumlu oluyor. Benzin faturaları da kirama süreci boyunca gider kalemi olarak işlenebiliyor. Yüklenici firma kiralama yaparak satın alma masrafından kurtulmuş oluyor.

 

AYM MAKİNE kiralama hizmetinde müşterinin ihtiyacına göre makine parkrurunda her türlü ekipman ve ataşman bulundurur.

Ekskavatörlerde,bekoloderlerde, mini ekskavatörlerde vb iş makinelerimizde kırım işlemi yapmaktayız.

Hızlı iletisim
 • 05377879525
 • 05377879525
 • aymmakine@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim