05377879525

Müşteri Destek

aymmakine@gmail.com

E-Mail Adresi

08:00 - 20:00

Çalışma Saatleri


TEMEL DOLGU İŞLERİ

Aym Makine Temel Dolgu İşleri

 

İnşaat alanlarında tesviye, temel sıkıştırma ve oluşturma en önemli kısımları kapsar. Büyük iş ekipmanları baskılama, sıkıştırma araçlarıyla işlem yapılır. Teknik ve bilimsel çalışmalarla geliştirilen temel dolgu işleri hayati önem taşır. Hafriyat aşamaları kırım sonucu moloz ve atık oluşması, temizlik ve taşınma işlemleri, temel altına drenaj yapılması ve mıcır döşenmesi, tesviye işlemleri, izolasyon ve bina üstü çalışmalarının tamamlanmasına kadar büyük bir alanı kapsar. Bu aşamalar teknik ve bilimsel verilerle hesaplanarak, profesyonel teknik ekiplerle titizlikle çalışılarak büyük önem taşır. Bütünün bir halkası olan tesviye ve dolgu işlemleri temel kısımların en önemli bölümünü oluşturur.

Binaların üzerinde durdukları zemin yapısı, binanın dayanıklılığını belirleyen en önemli faktörü oluşturur. Gevşek zeminler, dere yatağı bölgeleri, suya yakın olan zeminler risk oluşturur. Temeli zayıf ve yetersiz olan binalar, gevşek ve sulu zeminlerde, göçüklere ve kaymalara neden olur. Bu riskin göz önünde bulundurularak zemin ve temeller için güçlendirici özel çalışmalar planlanarak yapılması gerekir. Temel dolgu işleri İstanbul ve ilçelerinde zemin açısından sorun oluşturan birçok bölge bulunur. İnşaat yapımı planlanırken proje mühendisleri, zemin analiz ve etütleri, bölgesel fizibilite çalışmaları yaparak, zemine ve bölgeye uygun yöntemi uygulamak için programa alırlar.

Farklı eğimlerde ve yüksekliklerde bulunan arazilerde yapılaşma öncesinde zemini düzeltme işlemleri tesviye, sıkıştırma ve dolgu çalışmalarıyla sağlanır. Zemin, bina inşaatına hazırlanarak güçlendirilir. Dolgu sıkıştırma işlemleri depreme dayanıklı, sağlam zeminli ve dayanıklı binaların oluşmasını sağlar. Mühendislik hesaplamalarının doğru ve titizlikle yapılması gerekir. Zeminin depreme karşı dayanıklılığı, İnsanların hayatlarını ilgilendiren en önemli konudur.

 

Dolgu Sıkıştırma İşlemi Nedir

 

Eğimlerin düzeltilmesi, düz arazi oluşturma işlemleri ve zemini sağlamlaştırmak için boşluklara toprak ve mıcır gibi dolgu malzemeleriyle doldurma ve sağlamlaştırmak, oynamasını engellemek, dayanıklılığını artırmak için yapılan presleme işlemlerine, dolgu sıkıştırma denir. Zemini daha dayanıklı yapmak için içine kaya, demir ve farklı güçlendirici parçalar atılır. Dolgu işlemlerini gerçekleştiren tecrübeli ve deneyimli mühendisler, dolgunun her aşamasında zemin analizleri yaparak sağlamlık durumlarını test ederler. Dolgu aşamaları birçok farklı işlem yapılarak tamamlanır.

Boşluk dolgu işlemleri, zemini sağlamlaştırıcı ve güçlendirici ek dolgu malzemeleri yerleşimi, statik hesaplamalarla katmanın sertleştirilmesi, sıkıştırıcı özel pres ve baskının uygulanması sonucu dolgu işlemi tamamlanır. Sıkıştırma, presleme, baskılama işlemleri temel dolgu makineleri ve ekipmanlarıyla yüksek basınç ve güç uygulanarak gerçekleştirilir.

 

Dolgu Tesviye İşlemleri Nedir

 

 

Tesviye işlemleri temel öncesinde zemine yapılan tüm düzeltme işlemlerine denir. Zeminin düz hale getirilmesi için yapılır. Temel açma, dolgu işlemleri, beton dökülmesi aşamalarında düzeltme işlemleri uygulanır. Dolgu sıkıştırma aşamasından sonra tesviye gerekir. Doldurulan tüm alanın tamamen düz bir satıh oluşturması yapılır. Birçok yapı yönetmeliğinde yapılması zorunlu tutulur. Deneyimli ve tecrübeli teknik ekiplerce kolaylıkla ve sağlam olarak tesviye işlemi gerçekleştirilir. Farklı kotların düzeltilmesi ve eğimlerin giderilmesi için uygulama gerekir. Temel dolgu işleri Eyüpsultan gibi meyilli alanlarda yapılırken kazma sıyırma, kesme ve dolguyla işlem yapılan zemine mutlaka tesviye ile düzleştirme uygulanır. Bina ruhsatları açısından zeminin düzleştirilmesi de gerekli tutulan unsurları oluşturur. Düz zeminlerde inşaat yapım çalışmaları ve personel çalışma rahatlığı sağlanır.

 

Dolgu ve Tesviye Firmalarının Önemi

 

Temel dolgu yapan firmalar çalışma için ruhsat, izin ve yasal yetkileri alarak, konusunda eğitimli ve sertifikalı uzman personel istihdam ederler. Düzeltme işlemlerinin sağlam ve dayanıklı olarak yapılması, teknik yönden donanımlı ekipman ve iş makineleriyle sağlanır. Dolgu ve tesviye işlemlerinin, bilinçli ve profesyonel ekiplerle yapılması gerekir. Tecrübesiz ve amatör firmaların yaptığı işlemler hayati risk taşıyabilir. Problem çıkaran zemin sonrası için ciddi maddi ve can kayıplarına neden olabilir. Uzun vadede maliyet dengesinin sağlanması için gerek duyulan zemin ve inşaat işlerinin profesyonel firmalar tarafından yapılması gerekir.

Parsel taksimi sırasında farklı kotlarda oluşan arazi zeminlerinin düzeltilmesi modern kentleşme sürecinin gereksinimleri arasındadır. Temel dolgu yapan firmalar Gaziosmanpaşa içinde yer alan birçok yerde dolgu ve tesviye işlerini yapmak zorunda kılır. Tesviye uygulaması sadece inşaat sektöründe kullanılmaz. Tüm zemin işlerinde düzeltme uygulanabilir. Bahçe ve tarlalarda düzeltme ve zemin düzleme sıklıkla yapılır. İş makineleri yardımıyla ekin bölgesindeki arazilerin zeminleri kolaylıkla düzeltilir. Aym Makine tam donanımlı iş makineleri ve özel teknolojik tesviye, dolgu araçlarıyla profesyonel olarak hizmet veriyor. Tecrübeli uzman teknik ekipleri tüm zeminlere uygun işlemleri dayanıklı ve sağlam olarak gerçekleştiriyor.

Temel dolgu yapan firmalar İstanbul inşaat arazilerinde zemin kot farklılığı sorunlarını genel olarak yaşıyorlar. Meyilli yerleşim alanları, engebeli araziler, yüksek değerlerdeki kot farklılıkları, çarpık yapılaşmaya neden olacağından, deprem yönetmeliğince zeminde tesviye işlemleri zorunlu tutulur. Tesviye ve dolgu sıkıştırma yöntemleri depreme karşı binayı korur ve sağlamlaştırır. Deprem yönetmeliğinde zemin etütleri sonucuna göre dolgu sıkıştırma ve tesviye uygulamaları şart olarak yüklenici firmaya sunulur.

 

Dolgu ve Tesviye İşlemlerinin Faydaları

 

İnşaat arazilerinin zeminlerinin düzgün olması, hemzemin oluşturması, meyil ve engebenin kaldırılması, kot farklılıklarının giderilmesi ve eşitlenmesi yapılaşma süreçlerinin devamı için zorunludur. Dolgu, sıkıştırma ve tesviye uygulamaları birçok alanda komple gerekir. Firmaların bu alanlarda uzman ve deneyimli olması zaman, emek ve maliyet açısından avantaj sağlar. Planlı olarak yapılan süreçte uygulama personelleri, profesyonel ve alanlarında uzman ekipler seçilerek yönetilir. Yüklenici firmalar zemin işlemlerinde temel dolgu makineleri kiralama yöntemi kullanarak işin kısa sürede sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. İnşaat alanlarında tecrübeli firmalar deprem risklerine karşı dayanıklı binalar için zeminin güçlendirilmesinin önemini bilerek hareket eder.

İnşaat çalışmaları planlamasında yapılan zemin etütleri ve çevre faktör analizleri sonucunda zemin güçlendirme işlemleri programa dâhil edilir. Ekipler program gereğince hareket ederek iş akışını sağlar. Alanlarında tecrübeli ekipler iş akışına göre zemin işlemlerini hızlı olarak tamamlar.

İnşaat yapılarının tüm alanları tehlike ve risk arz ettiği için yapılacak çalışmalar başlamadan önce çevre güvenlik önlemleri ve iş güvenlik talimatları yerine getirilir. Kurumsal firmalar iş güvenlik uzmanı nezaretinde işlemleri gerçekleştirir. Aym Makine faaliyetlerinde önce insan güvenliğini gözeterek hareket eder. İş güvenlik uzmanlarının uygulamaları ve talimatları gereğince ekipler çalışır. Temel dolgu işleri Gaziosmanpaşa ve çevresindeki taleplerinizi Aym makine en kısa sürede cevaplar. Keşif sonrası plan ve proje sunularak işlemler başlatılır. Bölgenizde dolgu, sıkıştırma ve tesviye ihtiyaçlarınıza teknik, bilimsel ve uzman mühendislik çalışmaları sunulur.

Temel dolgu yapan firmalar Eyüpsultan ve bölgesinde zemin farklılıkları için dikkatli olmalı ve teknik bilgi deneyimiyle sorunları gidermelidir. Aym Makine deneyimli mühendislik ekipleri, uzman iş güvenlik uzmanları, eğitimli ve alanlarında sertifikalı teknik kadrosuyla kurumsal olarak hizmet sağlar. Temel dolgu yapımları, sıkıştırma ve zemin sağlamlaştırma işleri, tesviye ve zemin düzleştirme çeşitleri teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılır. Her türlü zemin sorunlarına en uygun çözümler oluşturulur. Aym Makine kendine ait temel dolgu, sıkıştırma, presleme, baskılama, zemin düzleştirme ve tesviye özel araçları, teknik donanımlı ekipmanlarıyla hizmet sağlar. Yüklenici firmalara araç kiralama işlemleri de kurumsal olarak sağlanır.

 

 

AYM MAKİNE KİRALAMA olarak inşaat öncesi yapılacak olan yüzeysel kazılar ve kazılardan sonra gerekli olan ekskavatör,mini ekskavatör,bobcat,bekoloder vb makineler ile temel dolgu işlemi yapmaktayız.

Yüzeysel kazı yapıldıktan sonra temel dolgusu yapılır ve jeolojik alana uygun tonajda silindir ile sıkıştırma işlemi yapılır.dolgu yapılması gereken durumlarda mıcır dolgusu yapılıp zemin sıkıştırılır.

Hızlı iletisim
  • 05377879525
  • 05377879525
  • aymmakine@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim