05377879525

Müşteri Destek

aymmakine@gmail.com

E-Mail Adresi

08:00 - 20:00

Çalışma Saatleri


YIKIM İŞLERİ

Aym Makine Yıkım İşleri

 

Ülkemizin deprem bölgesinde olması, eski sistemlerde dayanıksız malzemeler kullanılarak oluşturulan yapılar, sağlam olmayan temellerden oluşan konutlar, yaşamsal risk oluşturduğu için resmi kurum incelemeleri sonucunda yıkım kararı alınarak geri dönüşüme tabi tutulur. İnşaat sektörü teknolojik yöntemler ve ekipmanlarla yapım hızlarında artış sağlayarak yıkım süreçlerinin de hızlanmasına neden oluyor. Bina yıkımı teknik şartnamelere göre yapılması gereken profesyonel bir planlama sürecini kapsıyor. Güvenli olmayan binalar hayati risk taşıyor. Hızla yıkılarak yenilenmesi, yaşam koşullarının sağlıklı olarak oluşturulması gerekiyor.

 

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yıkım Tespiti

 

 

Deprem riskinin sağlam olmayan binalar için oluşturacağı tehlikeler göz önünde tutularak, belediyeler, bakanlıklar gerekli incelemeler sonucunda tehlike arz eden binalara mahkeme kararıyla yıkım izni çıkarabiliyor. Eski binaların yeniden dönüştürülmesiyle konforlu ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuluyor. Eski binaların yıkım işleri resmi prosedürlere, çevre güvenlik kurallarına ve iş güvenliği yönetmeliklerine uygun alarak yapılması zorunlu tutuluyor. Şartlar oluşturulmadan gerekli yıkım izinleri alınamıyor. Bina yıkımı firmaları bu şartları oluşturduğu takdirde gerekli izinleri alarak süreci başlatıyor. Bina içinde oturan ve bina sahipleri tarafından oluşturulan taleplerle de bina yıkım kararı alınabiliyor. Belediye incelemeleri yapılarak süreç gelişiyor. Sağlam bina şartlarını oluşturan etkenler:

 • Binaların eski olması ve 1999 yılı öncesinde yapılması
 • Ruhsat ve proje gibi resmi belgelerinin tam olması
 • Bina yapımında betonun uygun bulunması
 • Karot siteminin C10 değerinin üstünde bir değerde olması
 • Kolon, kiriş ve taşıyıcı sistemlerde çatlak olmaması
 • Ağırlık merkezini oluşturan zemin ve bodrumlarda nem olmaması
 • Temel kısımlarındaki demirlerde paslanma görülmemesi
 • Bina zeminin kayalık ve taşlık olması
 • Bina inşaatının dere yataklarından uzakta olması

Binalar bu şartların en az birini karşılamıyorsa risk oluşturduğu tespit edilerek yıkım kararı alınabiliyor. Kentsel geri dönüşüme girmesi sağlanıyor. Bu özellikleri tam olarak gerçekleşen binalar için yıkım kararı alınmıyor ve kentsel dönüşüme girmiyor. Bina yıkım firmaları İstanbul ili için taleplerinizi Aym Makine deneyimli ekipleri, donanımlı ekipmanları ve belgeli, onaylı araçlarıyla gerçekleştiriyor.

 

Riskli Bina Hangi Kuruma Bildirilir

 

Oturulan binalarda yaşayan kişiler binalarında, risk durumu gözlemlediklerinde belediyelere dilekçe ile müracaat ederek inceleme talep edebilirler. Belediye inceleme süreçleri için uzmanlardan yardım ister ve bina için resmi inceleme süreci başlar. Uzmanların oluşturduğu inceleme sonucuna göre bina yüksek risk grubunda bulunursa yıkım süreci hızla başlatılır. Riskli bina yıkım süreci hukuki olarak 10 gün olarak öngörülür. Alınan yıkım kararına rağmen süreç işlemiyorsa olay mahkeme taşınır ve süreci mahkeme belirler.

Diğer bir yöntemde mahkemeler oluyor. Riskli binalar için yıkım kararı, mahkeme kararlarını içeren tebligatın iletilmesiyle başlıyor. İtiraz süresi 60 gün olarak belirlenen süreç sonunda yapılacak keşif neticesinde risk tespitinde bina derhal yıkım sürecine alınır. Bina yıkım işleri lisanlı, belgeli ve ruhsatlı taahhüt firmaları tarafından gerçekleştirilir.

 

Bina Yıkımı Ruhsat İşlemleri

 

Riskli bina yıkımının hızla tamamlanması ve sürecin çabuk bitmesini isteyen bina sakinlerinin, mağduriyet yaşamaması nedeniyle, sürecin belli sınırlar içinde hızlı tamamlanmasına özen gösterilir. Bina yıkımı işlerinin tanımlanmasını sağlayan ruhsat gibi resmi işlemler, en önemli belgeleri oluşturur. Bina yıkım kararı resmi kurumlar tarafından alınır. Yıkım işlerini yapacak firmalar resmi kurumlar tarafından yetkilendirilir. Hangi binaların nasıl yıkılması gerektiği, neden bu kararın alındığı, yetkili kılınan firmaların belirlenmesi, hangi güvenlik prosedürlerinin ve iş güvenliği önlemlerinin uyulması gerektiği, kanunlarla belirlenir.

Mahkemelerde teknik ve bilimsel verilerden yardım sağlanır. Bilirkişilerin gözetiminde akademisyen katkılar alınır. İstanbul mahkemelerinde İstanbul bina yıkımı kararı alınır.  Alınan kararlar ülke standartlarını oluşturur.

 

Bina Yıkım Kararları Nasıl Alınır

 

Bina yıkım kararı alınması resmi prosedürlere göre standartlar oluşturularak alınır. İnceleme yapacak firmalar bu standartlar doğrultusunda karar verir. Deprem sirklerinin artması da bu süreçleri belirleyen unsurları oluşturur. Riskli binaların deprem karşısında zayıf olması, kent merkezlerinde geri dönüşüm süreçlerini kapsar. Yıkım kararı sonrası, güçlü ve sağlam binalar yapılarak modern görünüm elde edilir. Yıkım kararının uygulanması için bina boşaltılmasına izin verilerek 60 günlük süreç başlatılır. Yıkım başlatılmazsa 30 günlük ek süreç tanınır. Yüklenici tarafından işlem başlatılmadığında mahkeme kararıyla tüm enerji kaynakları kesilir. Doğalgaz, su ve elektrik bağlantıları kesilerek yaşamsal faaliyetler durdurulur.

Yıkım sürecinde yüklenici firma, hafriyat işlemleri yapacak ekip, taşıma ve sevk araçları, inşaat ekipleri hazır bulunur. Bina yıkım ücretleri tüm fizibilite araştırmaları sonucunda belirlenir. İş güvenlik ve gerekli çevre güvenlik önlemleri kapsamında süreç işletilir. İş güvenlik birimlerinin eğitimli ve profesyonel olması gözetilerek belirlenmesi, hayati önem taşıyan unsurları oluşturur. Yıkım için istihdam edilen araçların resmi belgeli ve bakımlarının tam olarak sağlanması gerekir. Tüm işlerin organizasyonu profesyonel ve eğitimli uzmanlar tarafından yönetilir.

Bina yıkım ruhsatlarının düzenlenmesi için resmi başvurunun yapılması gerekir. Bina sakinlerinden en az birinin başvurusu süreci başlatır. Sürecin başlaması için konutların tamamen boşaltılması ve kimsenin yaşamaması gerekir. Binanın tüm enerji kaynaklarını kesilmiş olması veya talepler doğrultusunda iptal edilmiş olması ve bunun tespit edilmesi süreci belirler. Beşiktaş bina yıkımı işlemleri eski yapılaşma alanlarının çokluğu nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılarak yapılmasını gerektirir. Bina yıkım ruhsat süreci tüm resmi prosedürler tamamlandıktan sonra 6 iş gününde oluşturulur. Aym Makine yıkım işlerinde yetkili olarak profesyonel hizmet sağlıyor. Eğitimli ve tecrübeli ekipleriyle süreci kurumsal olarak gerçekleştiriyor.

 

Bina Yıkım Süresi

 

Kentsel dönüşüm sürecindeki binaların yıkım süreci, yeni bina yapımı, teslimi gibi konular bina sakinleri tarafından en çok merak edilen konuları kapsar. Bu süreç boyunca başka mekânlarda yaşam sürdürmeleri bu sürecin olabildiğince kısa olmasını istemelerine neden olur. Tüm süreç yasal çerçevelerle belirtildiği için anlaşma sağlanan yüklenici firma sözleşmelerinde tüm detayların belirlenmesi bina yıkım maliyetinin doğru hesaplanması, belirlenen sürelere uyulması gerekmektedir. Bina sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için tüm süreç resmi olarak işlemektedir. Sözleşmelerde bu aşamalar belirtilerek bina sakinlerine iletilmesi gerekmektedir. Bina yıkımı için belirlenen maksimum süreç 60 gün olarak sınırlanmaktadır. Yıkım süreci başlaması için bu sürenin aşılmaması da önemlidir. Sonraki süreçlerde yıkım işlemleri başlatılması için hafriyat firmaları yetkilendirilerek güvenli ve sağlıklı yıkımın gerçekleşmesi için iş güvenlik tedbirleriyle süreç devam eder.

 

Bina Yıkımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Bina yıkımı firmaları Eyüpsultan gibi trafik yoğunluğu çok olan bölgelerde, yapılacak işlemler için ekstra güvenlik tedbirleri alınması gerekir. Yetkili firmalarla çalışmanın avantajı can ve mal güvenliğinin tam oluşturulmasını sağlar. Çevre ve canlı güvenliğinin oluşturulması, trafik giriş ve çıkışlarının dikkat edilmesi, iş makinelerinin çalışırken çevre binalara zarar vermemesi gibi birçok konuya özen gösterilmesi gerekir. Yıkım çalışmalarının profesyonel ve deneyimli firmalar tarafından yapılması, maddi ve can güvenliği açısından en önemli konuyu oluşturur.

Aym Makine yıkım, hafriyat, taşıma ve tüm kazı işlerinde 27 yıllık tecrübesi ve deneyimle hizmet sunuyor.  Teknolojik donanımlı araç filolarıyla sürece destek oluyor. Bina yıkımı makineleri kiralama işlerinde kurumsal alarak hizmet veriyor.

Yıkım işlemlerinde gerekli tüm tedbirlerin alınması, sürecin planlanması ve plan dâhilinde işlemesi gerekiyor. Yıkıma hangi katlardan başlanacağı güvenlik risklerine göre belirleniyor. Kat öncelikleri, kolon ve taşıyışı sitemlerin nasıl yıkılacağı, yıkım sürecinde oluşacak hafriyatın, oluşan atıkların nasıl taşınacağı, yıkım sürecince oluşacak çevre kirliliği ve toz oluşumlarının nasıl önleneceğinin planlanarak belirlenmesi gerekiyor. İzinlerin alınmış olması ve yıkım başlangıç sürecinin bildirilmesi gerekiyor. Süreç başlamadan önce hafriyat taşıması sırasında izlenecek rotanın bildirilmesi, boşaltım alanlarının belirlenerek izinlerinin de tamamlanması gerekiyor. Bina yıkımı firmaları Gaziosmanpaşa gibi eski ve kalabalık alanlarda yapılacak çalışmaları en kısa sürede tamamlaması çevre güvenliği açısından mecbur tutuluyor.

 

Bina Yıkımları Nasıl Yapılır

 

Yıkım işlemleri yapı sektöründe en tehlikeli konuyu kapsar. Tüm sürecin sistematik, bilimsel ve planlı olarak yapılması gerekir. Kentsel dönüşüm alanlarında, binalar dayanıklı ve sağlam olmadığı için bu sürece girerler. Deprem riskinin çok olduğu bölgelerde yıkım çalışmaları aynı anda birçok noktada gerçekleşir. Bu hızlı dönüştürme işlemlerinin planlı olarak yapılması, tecrübeli ve yetkili hafriyat ekipleri ve iş makineleri operatörlerinin normal işleyişten daha profesyonel ekipler seçilerek yönetimlerin sağlanması gerekir. İş güvenlik önlemlerin daha çok artırılması ve taşınacak hafriyatların koordineli olarak planlanması sürecin sağlıklı gelişmesini sağlar.

Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın fazla olduğu bölgelerde Sultangazi bina yıkımı gibi yoğun ilçelerde sürecin daha titizlikle işletilmesi gerekir. Yoğunluk riskleri artıran unsurları oluşturur. Sürecin hızlı ve doğru planlanması risklerin azalmasını sağlar.

 

Bina En Güvenli Nasıl Yıkılır

 

Yıkım işlemleri için konusunda deneyimli ve referanslı firmalarla çalışmak sürecin sağlıklı işlemesini sağlar ve çevre halkı açısından güven oluşturur. Yıkılacak yapının bulunduğu alan ve çevresinin zemin etütlerinin yapılması, çevrenin incelenmesi, risk oluşturan yerlerin belirlenerek tedbirlerin artırılması gerekir. Deneyimli firmalar bu konularda tecrübeleri doğrultusunda en güvenli sistemleri oluşturarak gerçekleştirir. Yıkım tekniklerinin risk alanına göre belirlenmesi oluşacak tehlikeyi minimum düzeye indirir. Altyapı sistemlerinin doğru belirlenmesi ve zarar verilmemesi çevre halkının mağdur olmasını engeller.

Çevrenin ihtiyaçlarının korunmasının sağlanması doğru planlama ile gerçekleştirilir. Eyüpsultan bina yıkımı en çok dikkat edilmesi gereken alanlardan birini oluşturur. Sık ve dar yapılaşma, dar sokak araları, iş makinelerinin çalışma performansını azaltan unsurları oluşturur. Sürecin doğru işlemesi için tüm çevresel koşulların değerlendirilerek hesaplanması gerekir. Aym Makine çevre koşullarını değerlendirerek projeleri oluşturur ve gerçekleştirir. Çevreye, yapılara ve canlılara önem verilerek, önemsenerek işlemler tamamlanır.

Binaların dar alanlarda yıkım işlemleri çevresel olarak tehlikelere neden olabilir. Bu tarz binaların sert ve şiddetli yöntemlerle yıkım işleri etraftaki yapılara, duvar ve temellerine zarar vererek hasara neden olabilir. Bunların önlenmesi için önceden keşif yapılması, zemin etütlerinin tamamlanması, altyapı sistemlerinin belirlenmesi ve dikkat edilmesi sağlanarak profesyonel olarak tamamlanmalıdır. Gaziosmanpaşa bina yıkımları gibi yoğun bölgelerde gerekli tedbirler gözetilerek önlemler alındığında daha az risk oluşturur. Bina yıkım işleri, yer aldığı alana ve yapının mimari niteliklerine göre farklı yöntemler gerektirebilir. Bina yıkım işlerinin doğru statik hesaplamalar yapılarak olduğu yere çökmesi sağlanır. Bu konuda tecrübeli mühendislerin titiz çalışması sonucunda doğru ve sağlıklı süreç tamamlanır.

Aym Makine yıkım sürecini gerek kendi taahhüt ederek, gerekse yüklenici firmalara bina yıkım makineleri istihdamını kiralama yöntemleriyle sağlayarak, kurumsal olarak hizmet veriyor. Hızlı dönüşüm süreçlerinin profesyonel firmalar tarafından yapılması modernleşme süreçlerinin çabuk gerçekleşmesini ve çevre güvenlik faktörlerinin dikkat dilerek gözetilmesini sağlıyor. Güvenli, sağlam ve risk oluşturmadan sürecin tamamlanmasını sağlayan Aym teknik personeli tüm süreçte önce can güvenliği prensibiyle çalışıyor. Çevreye, doğaya ve canlılara duyarlı projelerin gerçekleşmesi sağlanıyor.

 

Kentsel dönüşüm ve özel maksatlı işerde mezkun bulunan bina,fabrika,depo,anrepo gibi ve buna benzer  alanların yıkımı profesyonel ekibimizle inşaat yapısı ve durumu incelendikten sonra iş güvenliğini de ön planda tutarak yıkım faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

Yıkım işlerinde önceliğimiz çevrenin zarar görmemesi ve iş güvenliğidir.bunun sonucudur ki açık alanlarda makas kullanılırken dar alanlarda mini ekskavatörler le kat eksiltme yapılır.

Hızlı iletisim
 • 05377879525
 • 05377879525
 • aymmakine@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim