05377879525

Müşteri Destek

aymmakine@gmail.com

E-Mail Adresi

08:00 - 20:00

Çalışma Saatleri


ALT YAPI İŞLERİ

Aym Makine Altyapı İşleri

 

 

Altyapı işleri ve çalışmalarının tümü, modern şehirleşme ve doğru kentleşmenin gereksinimleri olarak ön plana çıkıyor. Yapı alanlarındaki su giriş ve çıkışları, atık su tahliyesi, doğalgaz, iletişim ve elektrik bağlantıları gibi enerji ve kaynak aktarımları altyapının içinde yer alıyor. Modernleşme süreci bu aktarımların görülmeyecek ve kolay ulaşır biçimde olmasını sağlıyor. Belli bir koordinasyon ve planlama dâhilinde yapılması caddelerin, sokakların, kentlerin bu plana göre konumlandırılması doğru projelendirmelerle sağlanıyor. Şehir içinde planlanan altyapı çalışmaları iki şekilde gerçekleştiriliyor. Şehrin bulunduğu yerel yönetim birimlerinde veya özel firmalar tarafından paylaşılarak düzenleniyor.

Tüm çalışmaların proje koordinatörleri ve uzmanları tarafından koordineli olarak gerçekleştirilmesi ve teknik uygulamaların profesyonel olarak eğitimli kişilerce yapılması, oluşacak sorunların minimize edilmesini sağlıyor. Altyapı işlemleri uygulanırken üst yapılara zarar veremden sürdürülmesi gerekiyor.

 

Altyapı Çalışmaları Nelerdir

 

 

Altyapı alanının en önemli kısmını kanalizasyon ve bağlantı birimleri oluşturur. En çok talep edilen hizmet, yapı alanlarında kanalizasyon hizmetleridir. Yeni binaların, sitelerin, oluşturulan konut alanlarının yeni kanalizasyon kurulumu, düzenlenmesi, bağlantı ve sistemlerinin oluşturulması talepleri, sürekli büyüyen inşaat sektörünün en büyük ihtiyacını oluşturuyor. Eski yapılaşmalarda ise onarım, tamirat, bakım ve yenileme işlemleri yer alıyor. Sanayi, endüstri, imalathane ve konutlardaki atık su aktarımları ve doğru yönlendirilmesi, kanalizasyon bağlantılarının sağlıklı olarak oluşturulması sistemin ikinci önemli parçasını oluşturuyor. Atık su kirliliğinin yaratacağı tüm sorunlar altyapı hizmetleriyle gideriliyor. Kanalizasyon ve atık suların sağlığa, çevreye, doğaya ve tüm canlılara zarar vermeden tahliye edilmesi resmi olarak zorunlu tutuluyor.

 

Yaşam alanlarına temiz su ulaşmasını ve su ihtiyacının en sağlıklı ve doğru şekilde oluşturulması da altyapı hizmetleriyle sağlanıyor. Su borularının sağlam, dayanıklı ve sorun anında kolay ulaşılabilir sistemlerle kurulması sistemin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Yeni ve modern teknikler, çevre ve insan sağlığını gözetilerek uygulanıyor. Modern hayatın devam etmesini sağlayan enerji aktarımları içinde bulunan elektrik ve ısınmayı gerçekleştiren doğalgaz sistemleri, altyapı hizmetleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Altyapı işleri İstanbul ve çevresinde hizmet veren AYM Makine tecrübeli proje mühendisleri, eğitimli ve alanlarında sertifikalı teknik ekipleriyle hizmet veriyor. Kentlerde su ve altyapı sistemleri yerel yönetimler tarafından sağlanıyor.

 

Modern site ve yaşam alanlarında oluşturulan akıllı binalar ve akıllı evler projelerinde yer alan altyapı çalışmaları genel otomasyon sistemleriyle entegre edilerek sağlanıyor. Bu yeni nesil uygulamalarda, yenilikçi ve teknolojik altyapı sistemlerinin oluşturulması, projelendirilmesi gerekiyor. Uygulayıcı firma seçimlerini yeni sitemlerde deneyimli ve başarısını kanıtlamış firmalar oluşturuyor. Aym Makine yeni nesil uygulamalarda başarısını referansları ve teslim ettiği projelerle ispatlıyor.

 

Elektrik, doğalgaz ve iletişim sistemleri de altyapıyı oluşturan önemli birimleri oluşturuyor. Son dönemde doğalgaz tesisat ve sistemlerinin hızlanması tüm şehirlerin doğalgaz sistemlerinin tamamlanmasını sağladı. Binalara yeraltından ulaştırılan doğalgaz bağlantıları, yerel yönetimlerin işleri taşeron olarak özel şirketlere vermesiyle hızlandı. Hala aynı süreç devam ediyor. İletişim ve elektrik altyapı hizmetleri de özel kurumlar tarafından yapılıyor. İletişimi sağlayan telefon ve internet sistemlerinin hepsi yeraltından kullanım noktalarına ulaştırılıyor.

 

Büyük Ölçekli Altyapı Projeleri

 

 

Toplu taşıma alanlarında kullanılan metrolar, ulaşım araçları, köprü ve viyadükler büyük ölçekli altyapı projelerini oluşturuyor. Bu alanlarda yapılacak altyapı kazı işleri, hafriyat atıkları, çıkan moloz ve toprakların taşıma, sevk ve boşaltım işlemleri de geniş çaplı bir alanı kapsıyor. Profesyonellik gerektiren teknik konuları, yetki belgeleri tam, mesleki yeterlilikleri ispatlanmış ekip ve kadrolarca yapılması gereken önemli projeler, bu alanda yer alıyor. Aym Makine, büyük ölçekli projeler dâhil olmak üzere tüm altyapı projelerini, uzman ve profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla sağlıyor. Taahhüt olarak veya otomasyonu, belgeleri tam olarak araçlarını istihdam ediyor. Altyapı projelerini gerçekleştiren firmalara kiralama yaparak da sektörde başarılı olarak hizmet veriyor.

 

Altyapı sistemlerinin doğru plan ve sağlıklı projelerle kurulması, oluşacak arıza ve sorunlarda yeniden kurulum maliyetlerini sıfırlamak açısından önemli bir noktayı oluşturuyor. Projelerin deneyimli ve konusunda uzman ekiplerce yapılması gereksiz ciddi maliyet oluşmasını engelliyor. Sağlıklı altyapı sistemleri, yerüstü sistemlerinin de düzgün olarak çalışmasını destekliyor. Altyapı sistemlerinin sürdürülebilir yapıda olması, hataya yer verilmeden yapılmasıyla sağlanıyor. Ülkemizde son dönemde sanayi ve inşaat alanlarında, ciddi büyük projeler, sistemler ve tesisler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu büyük projelerin hepsinin önemli altyapı çalışmaları yapılarak hayat geçirilmiştir.

 

Büyük projeleri gerçekleştiren birçok firma, altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan kazı, taşıma ve boşaltma araçları istihdamında kiralama yöntemiyle çözüm oluşturmaktadırlar. Aym Makine büyük altyapı projelerinde ihtiyaç duyulan ekskavatör, JBC, damperli kamyon, bekoloder, bobcat, silindir gibi her türlü iş makinesi kiralama konusunda deneyimli ve uzman teknik personelle profesyonel olarak hizmet veriyor. Altyapı kazı, atık taşıma, moloz kaldırma, atıkları uzaklaştırma ve boşaltma işlemleri resmi kurum izin ve belgeleriyle, izinli ve uygunluğu tescillenmiş özel otomasyonlu, takip sistemli ve hologramlı araçlarla sağlanıyor. Gerek proje bazında tüm taahhüt işlemleri gerekse personel, bakım ve destek servis hizmetiyle iş makinesi kiralama ve istihdamı olsun Aym Makine tüm ihtiyaçlarınıza kurumsal olarak çözüm oluşturuyor.

 

Tüm işlemler, iş makinesi kiralama süreçleri faturalı olarak karşılanıyor. İş makinesi faturaları proje kapsamında gider olarak gösterilerek vergi indirimi sağlıyor. Yakıt giderleri %100 onanında gider kalemi olarak gösterilebiliyor. Hafriyat altyapı iş makineleri kirama yönteminde bakım, onarım, parça maliyeti ve personel giderleri firmaya yansıtılmayarak maliyet dengesi oluşturuluyor. Kiralama maliyetleri en ekonomik çözümleri oluşturuyor. Satın alma yöntemine göre her projeye uygun ve değiştirilebilir araç seçimleri firmalara kazanç sağlıyor. Projeye uygun özellikli teknolojik araçlar üretim maliyetlerini düşüren etkenleri oluşturuyor.

Altyapı işleri Eyüpsultan, Beylikdüzü, Avcılar gibi tüm İstanbul Avrupa yakası taleplerini Aym Makine hızlı, kolay ve ekonomik olarak sağlıyor.

 

Altyapı İşlerini Sağlayan Firmaların Özellikleri

 

İnşaat alanlarının oluşturulması, kentleşme sürecinde konutların projelendirilmesi, büyük toplumsal projelerin gerçekleştirilmesi için tüm bu alanlarda ciddi ölçekte altyapı çalışması gündeme gelir. Bu altyapı çalışmalarının düzgün, sağlıklı ve sürdürülebilir nitelikte gerçekleşmesini, profesyonel ekipler, yeni ve geliştirilmiş yöntemler, tam donanımlı araçlar ve uzman proje uzmanlarının çalıştığı firmalar tarafından sağlanır. Çalışan ekiplerin alanlarında uzman eğitimli ve sertifikalı olması gerekir. Proje mühendisleri ve proje uzmanlarının, sektörde deneyimli ve tecrübeli olması, işin doğru planlanmasını ve hatasız gerçekleşmesini sağlar. Firmaların nitelikli personel istihdamı yapması, izinli, ruhsatlı ve alanlarında lisanslı olması gerekir.

İş makineleri ve teknolojik donanımlı araç filolarının eksiksiz, belgeli ruhsat ve plakaları onaylı, otomasyon sistemli olması altyapı çalışmalarında zorunludur. Altyapı kazı makineleri kiralama işlerini organize eden firmaların araçlarının, teknik şartnamelere ve iş güvenlik prosedürlerine uygun olması, tüm resmi izin ve belgelerinin tam olarak ibraz edilmesi de zorunlu tutulmuştur. Resmi süreçleri tamamlanmamış firmalar bu çalışmalarda yer alamaz. Modern şehirleşmenin temel ihtiyaçlarını oluşturan altyapı çalışmaları, Aym Makine tarafından eksiksiz olarak yapılıyor. Teknik donanımlı personel ve ekipmanlarla, tüm izin ve belgeleriyle hizmet sağlıyor. İş makinesi kiralama süreçlerini iş güvenliği ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştiriyor. İş makinesi kiralama süreçlerinde tüm araçların tamir, bakım ve onarım masraflarını bünyesinde karşılıyor.

 

Kentleşeme sürecinde mimari düzenlemede, altyapı hizmetlerinde, iş makinesi kiralama ve personel istihdamında, kurumsal olarak hizmet veriyor. Temiz ve modern kentleşme sürecinin oluşturulmasında önemli görevleri üstleniyor. Sorumluk bilincini tüm çalışma alanlarında titizlikle gösteriyor. Hatasız, sürdürülebilir ve dayanıklı çözümler oluşturuyor. Sistemler doğru planlama ve doğru projelendirilme yapılmadan gerçekleşirse önemli maddi zararlara sebep olabilecek sonuçlar meydana geliyor. Ülkemizde yeterli olmayan firmalar tarafından, denetimsiz olarak gerçekleştirilen bir süreçte yapılan birçok proje, yeniden yapılandırılmak, onarılmak veya değiştirilmek zorunda kaldığı için genel olarak ülkenin maddi kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıplar her bir bireyin toplumsal refahını olumsuz olarak etkileyen bir sorun olmaktadır.

 

Altyapı hizmetleri sistemli, modern ve doğru kentleşme için doğru projelerle gerçekleştirilmelidir. Bunun önemi ve değeri yaşanan kayıplarla görülmektedir. Önemli maliyetleri kapsayan projelerin işin uzmanı olan firmalarca yapılması olası zararların engellenmesini sağlıyor. Altyapı işleri Gaziosmanpaşa gibi yenilenen alanlarda daha çok ihtiyaç duyuluyor.

 

Modern Altyapı Sistemleri Nasıl Olmalı

 

 

Dayanıklı, ulaşılabilir, sağlam ve sürdürülebilir yapıda olması en öncelikli durumu oluşturuyor. Sağlıklı olması, çevreye, doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı olması gerekiyor. Yapılacak tüm altyapı çalışmalarının üstyapı alanlarını desteklemesi, bozmaması ve geliştirici nitelikte planlanması, doğru proje ve sistemlerle oluşturulması, aranılan özellikler arasında yer alıyor. Altyapı işleri Beşiktaş gibi eski yapılaşmalarda gerçekleştiğinde, üstyapı sistemlerine zarar vermeden sağlanması, yaşanır kentleri geliştirmesi isteniyor. Yeni teknolojilerle sistemlerin oluşturulması, asbest gibi canlı sağlığına zarar verecek malzemelerin kullanılmaması gerekiyor. Hafriyat altyapı yıkım işlerinin mühendislik çalışmaları doğrultusunda, planlı ve matematiksel hesaplar yapılarak gerçekleşmesi, diğer yapı temellerinin ve çevrenin zarar görmeden işlemin tamamlanması isteniyor.

Sistemler oluşturulduktan sonra yeniden söküm, onarım, bakım ve tamirat işlerinin minimum düzeyde gerçekleşmesi, kaliteli malzeme, işçilik ve doğru ekipmanların kullanılmasıyla sağlanıyor. Tüm modernleşme ve kentleşme sürecinde talep edilen altyapı işlemleri AYM Makine tarafından profesyonel ve kurumsal olarak sağlanıyor. Altyapı işlemlerini taahhüt eden firmaların ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak için teknik donanımlı araç filolarıyla, altyapı kazı makineleri ve personeli konusunda kurumsal olarak kiralama hizmeti veriyor. Tüm kiralama sürecinde, araçların bakımları, muayeneleri sağlanıyor. Kiralama süresince araçlarda oluşacak arıza ve hasarlar, bakım onarım giderleri, parça değişimleri firma tarafından karşılanıyor. İş makinesi operatörleri alanlarında eğitimli ve sertifikalı teknik personeller istihdam edilerek hizmet veriliyor.

Toplu yaşamın sürdürülebilirliğini ve sağlıklı sistemlere oluşturulmasını sağlayan altyapı hizmetleri, kanalizasyon, temiz ve kirli atık su sistemleri, elektrik, doğalgaz ve iletişim sistemlerinden oluşuyor. Yaşam alanlarını oluşturan ekonomik altyapı sistemleri, modern şehirleşmenin yapı taşlarının sağlam ve sistemli olmasını sağlıyor. Ekonomik altyapı sistemlerinin sorunsuz oluşturulması bireysel konforu sağlıyor. Kentlerde altyapı sistemlerinin teknolojik gelişimlere uygun ve ulaşılabilir olması, hata payını azaltıyor ve bakım maliyetlerini düşürüyor. Altyapı işleri Sultangazi gibi yeniden oluşturulan toplumsal projelerde daha iyi sistemler oluşturularak projelendirilebiliyor.

Maddi boyutlu büyük altyapı hizmetlerinde, demiryolları, barajlar, kent içi ve kent dışı ulaşım alanları, sulama kanalları, liman ve nakliye hizmetleri, hava alanları gibi projelerde kamusal yarar ön planda tutularak çalışılıyor. Büyük projelerin yüklenici firmaları deneyimli ve tecrübeli firmalar arasından seçiliyor. Aym Makine tüm altyapı projelerinde yüklenici firma olarak veya iş makinesi kirama yöntemiyle yer alıyor. 27 yıllık tecrübesi ve sektöre yön veren çözümleriyle profesyonel olarak hizmet veriyor. Zemin iyileştirme, yağmur suyu toplama, kanalizasyon ve atık su tahliyesi, temiz su sağlama, çevre düzenleme ve tüm hafriyat altyapı hizmetlerini teknik ekipleriyle gerçekleştiriyor.

 

 

AYM MAKİNE Kiralama  bir AYM GLOBAL kuruluşudur.kiralama sektöründe ilkleri oynadığımız gibi inşaat ve yapım işlerinde de ön sıralarda yer almaktayız.

AYM MAKİNE Kentsel dönüşüm ve özel maksatlı projelerde  betonarme ve çelik konstrüksiyon konut,fabrika veya sanat yapılarının montaj ve domantaj işlerini titizlikle yapmaktadır.

Yapım işlerinde Hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktasi haline getirerek çalışmaktadır.

Kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte kiralama işine verdiğimiz ehemmiyeti yapım işlerine de verdik.Yapım işlerinde önce müşteri memnuniyeti diyerek kaliteli,güvenlikli ve belediyelerin verdiği ölçülere uygun şekilde iş teslimi yapmaktayız.

Hızlı iletisim
  • 05377879525
  • 05377879525
  • aymmakine@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim