05377879525

Müşteri Destek

aymmakine@gmail.com

E-Mail Adresi

08:00 - 20:00

Çalışma Saatleri


TADİLAT İŞLERİ

Aym Makine Tadilat İşleri

 

Modern şehirleşme sürecinde eski binaların yeniden dönüştürülmesi, kentsel dönüşümlerde binaların revize edilerek yeniden yapım alanlarının oluşturulması, mevcut sistemin yenilenmesi için eski yapıların revize edilmesi veya tarihi binaların yeniden kazanılması için yapılan tüm süreçleri kapsayan yenileme çalışmaları tadilat işleri içinde yer alır. Tadilat öncesi mühendislik hesaplamaları, matematiksel formüllerle detayların oluşturulması, saha içinde ve çevresindeki yapılara zarar vermeden revizyonun gerçekleşmesini sağlanır. Tüm çalışmalar resmi kurum izinleri ve onayları alınarak yetkili teknik proje uzmanları ve personeller tarafından gerçekleştirilir. Bina, konut, fabrika, antrepo, depo, liman, hastane, otel ve benzeri alanlar için yapılır.

 

 

Çevre güvenlik önlemleri, iş güvenliği yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir. Mühendislik ve mimari ekiplerce projeler incelenerek yöntemler ve süreçler planlanarak, işler doğru projelendirilerek sistemli olarak uygulanır. Açık alanlarda makas sistemi, dar alanlara uygun ekskavatörlerle revizyon süreçleri gerçekleştirilir.

 

Tadilat Süreçleri ve Kapsamları

 

Bina tadilat süreci sonrası temizliği, teknik bilgi ve süreci kapsar. Bilinçli ve sistematik olarak sürecin yönetilmesi, profesyonellik ve deneyim gerektirir. Doğru ve deneyimli personellerle, kapsamlı araçlarla kısa sürede temizlik sağlanır. Titizlikle yapılan tadilat temizleme yeniden oluşacak bina yapımı için zorunludur. Alanların doğru olarak temizlenmesi ve kullanılabilir şekle getirilmesi gerekir. Tadilat ve tamirat işlemlerinde oluşan molozların taşınması, kaldırılması, yüklenmesi, taşınması ve alandan hızla uzaklaştırılması, atık alanlarına uygun prosedürlere bağlı kalınarak boşaltılması gerekir. Konu hakkında izinli, ruhsatlı ve belgeli firmalar çalışmak zorundadır. Yükleme, taşıma ve sevk araçlarının resmi kurum onaylı ve otomasyon sistemine tabi olması, hologram ve tüm izinlerinin eksiksiz bulundurulması resmi olarak zorunludur.

Aym Makine binaların yeniden dönüştürülmesi için tadilat, temizlik ve moloz kaldırma işlerini profesyonel ekipmanlar ve araçlarıyla sağlıyor. Tüm süreçleri resmi prosedürlere ve iş güvenlik yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştiriyor. Çevreye, canlılara ve doğaya duyarlı çalışmalar yaparak dikkatli ve özenli çalışıyor.

 

Ticari Proje Yıkım ve Tadilat Süreçleri

 

Onarım ve tadilat işlerinin iyi bir fizibilite çalışması yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir. Tüm resmi prosedürlerin tamamlanarak, resmi kurum izinleri alınarak, tadilat projesinin tüm detayları ilgili resmi birimler tarafından onaylanarak gerçekleştirilmesi, profesyonel bir süreci kapsar. Yüklenici firmanın, çevre güvenlik önlemlerini sağlaması, çalışanın güvenliği ve iş güvenlik önlemlerinin alınmasıyla sağlanır. Yapılacak bir hata kurum ruhsatının iptal risklerini oluşturur. Yönetmelik standartlarına uyulması zorunludur. Bina tadilat işleri yapılırken eski sistemlerin tehlike arz etmeyecek şekilde kaldırılması ve imha edilmesi gerekir.

 

 

Yıkılan malzemelerin yenilikçi sistemlerle yeniden kullanıma kazandırılması ise maliyet dengelerini oluşturur. Yıkım ve tadilat projelerinin profesyonel uzmanlar tarafından bilinçli olarak yapılması, çevreye zarar vermeden, kimyasal tehlike oluşturmadan sistematik olarak tamamlanması, kurumsal firma tarafından sağlanır. En iyi teknolojik yöntemler kullanılarak yeşil inşaat projelerinin gerçekleşmesini sağlayan Aym Makine çevre dostu çözümlerle kurumsal olarak hizmet veriyor. Aym Makine, tadilat işleri İstanbul genelinde ve tüm Türkiye için deneyimli, sertifikalı, eğitimli kadrosuyla gerçekleştiriyor.

 

Tadilat İşlerinde Oluşacak Risk Önlemleri

 

Eski sistemlerden oluşan binalarda sıkça kullanılan kimyasal zararlı asbest ve kurşun, sağlığa zarar verecek oluşumları içerir. Bu zararlı kimyasal içeren malzemelerin sökülmesi, bilinçli ekiplerce ve güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmesi, özenle imha edilmesi gerekir. Sağlığa zararlı toksin ve kimyasal zehir içeren maddeleri söken ekiplerinde korunması ve güvenlik tedbirleri alınarak işlemlerin yapılması zorunludur. Eski binaların revizyonu, tadilatı ve güçlendirilmesi aşamalarında bu maddelere maruz kalınır. Bu riskler keşif ve fizibilite çalışmalarında tespit edilerek gerekli önlemler alınır. Yıkım konusunda uzman ekipler tarafından risk oluşturmadan sökülerek, yenilenir ve imha edilir. Uzun süre kurşun içeren havanın solunmaması, maske ve ekipmanlarla çalışılması gerekir.

Tadilat işleri Beşiktaş gibi eski yapılaşma alanları bu riskleri barındırır. Restorasyon, tadilat ve güçlendirme işlemleri yapılırken tüm risk payları gözetilerek çalışılması, teknik personelin güvenliğinin sağlanması, çıkan kimyasal zararlı atıkların muhafazalı olarak atılması, sürecin sağlıklı işlemesini sağlar. Profesyonel ekipler tarafından zehirli ve kimyasal içerikli atıklar resmi prosedürlere uygun olarak imha edilir. Çevreye ve doğaya duyarlı çalışmalar yapılarak toplumsal fayda sağlanır. Güçlendirme çalışmalarının sistematik ve teknolojik olarak uygulanması deprem yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir. Sağlam ve dayanıklı bina planlaması insan hayatı açısından en önemli durumu oluşturur. Tüm süreçler inşaat mühendisleri kontrolü ve gözetiminde gerçekleştirilir.

Düşme risklerine karşı platformların ve iskele sistemlerinin teknik projeye uygun olarak gerçekleşmesi, iş güvenlik önlemlerinin alınması, askı ve halat sistemlerinin oluşturulması, çelik halatlar kullanılması çalışan personelin düşme riskini azaltır. Açık alanlar ve büyük delikler düşme riskinin en fazla olduğu alanları oluşturur. Bu alanlarda güvenlik önlemlerini artırılması kadar tecrübeli ve bilinçli personelin istihdam edilmesi de firma sorumluluğunu oluşturur. Tadilat işleri Eyüpsultan gibi kentsel dönüşüm projelerinde gerçekleştirilen eski bölgelerde, düşme riskleri için ekstra önlemler gerekir. Tadilat işlerinde deneyimli ve uzman olan Aym Makine, tüm iş güvenlik prosedürlerine ve yönetmeliklerine uygun olarak hizmet veriyor.

 

Yeşil Binalar ve Geri Dönüştürülen Malzemeler

 

Geri dönüşüm projelerinde, restorasyon yapılacak binada kullanılan malzemelerin hangilerinin dönüştürüleceği ve yeniden kullanılabileceği tadilat uzmanları tarafından seçilerek belirlenir. Bilinçli ekiplerle doğru yıkım teknikleriyle gerçekleştirilen süreç kapsamında malzemeler, yeniden kullanılabilir şekle getirilir. Maliyet değeri açısından ciddi kalemleri oluşturan malzemeler, yeni projede kullanılarak toplumsal katma değere de katkı sağlanmış olur. Yıkım uzmanları ve profesyonel teknik ekipler, elde edilen işlenebilir betonu, mobil beton kırıcı ekipmanla yerinde ezerek, inşaat hammaddesini oluşturan çakıl üretimini gerçekleştirir.

Çelik ve metal hurdalar yeniden işlenme suretiyle, kullanılacak yeni metal ürünlere çevrilerek dönüştürülür. Binada kullanılan tüm ahşap malzemeler yeniden dönüştürülerek uygun alanlarda kullanılabilir. Tadilat işleri Gaziosmanpaşa ve Karaköy  gibi kentsel dönüşüm projelerinde birçok atık malzemelerin dönüştürülmesi mümkündür. Bilinçli restorasyon firması tüm atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlar. Bunun için tecrübeli ekip ve donanımlı ekipman gerekir. Profesyonel tadilat firmaları alanlarında tecrübeli ve deneyimli restorasyon uzmanlarıyla yeşil binaların oluşmasını gerçekleştiriyor. Tüm kentsel dönüşüm projelerini tam olarak dönüştürerek hizmet veriyor. Çevreye ve doğaya duyarlı projelerle topluma fayda sağlıyor. Bina tadilatında oluşan yıkıntıları, moloz olarak görmeden yeniden kullanılabilir şekilde değerlendirerek, maliyet dengesini oluşturuyor ve ekonomik projeleri hayata geçiriyor. Türkiye genelinde Aym Makine, Aym Global Firması bünyesinde tüm yıkım ve tadilat projelerinde, iş makinesi kiralama alanlarında kurumsal olarak hizmet veriyor.

Tadilat işleri Sultangazi taleplerinize en hızlı ve uygun çözümleri oluşturuyor. Restorasyon ve tadilat, moloz ve atık kaldırma, yükleme, taşıma ve boşaltma işlemelerinde kullanılacak tüm iş makinelerini kiralamada profesyonel olarak destek oluyor. Kiralanan araçların bakım, onarım, tamir ve parça değişim işlerini üstlenerek hizmet sağlıyor. Kiralama süreçleri faturalandırılarak hizmet sunuluyor. Kiralama faturaları gider olarak gösterilerek vergi indirimi sağlanıyor. Kiralanan araçların yakıt giderleri de %100 olarak gider kalemi olarak işlenebiliyor. Tadilat ve yıkım işlerinde kullanılacak makine operatörlerinin, tüm personel maliyet giderleri Aym Makine tarafından karşılanır ve kiralayan firmaya bir yük oluşturmaz. Yıkım ve tadilat işlerinde profesyonel süreçlerin gerçekleşmesini teknolojik donanımlı iş makineleriyle sağlayan Aym Makine, hafriyat alanlarında kurumsal çözüm ortağınınız oluyor.

 

 

Kentsel dönüşüm ve özel maksatlı işerde mezkun bulunan bina,fabrika,depo,anrepo gibi ve buna benzer  alanların yıkımı profesyonel ekibimizle inşaat yapısı ve durumu incelendikten sonra iş güvenliğini de ön planda tutarak yıkım faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.

Yıkım işlerinde önceliğimiz çevrenin zarar görmemesi ve iş güvenliğidir.bunun sonucudur ki açık alanlarda makas kullanılırken dar alanlarda mini ekskavatörler le kat eksiltme yapılır.

Hızlı iletisim
  • 05377879525
  • 05377879525
  • aymmakine@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim